Koiran polven eturistisiteen repeämän kuntoutus fysioterapeutin näkökulmasta

posted in: Fysioterapia | 0

Artikkelin on kirjoittanut eläinfysioterapeutti Kaisa Urbanus.

Kuvan koiralla on operoitu molemmat eturistisiteet. Kuvanottohetkellä oikean polven operaatiosta oli kulunut 4 viikkoa ja vasemman 2 viikkoa. Yksityishenkilön kotialbumikuva.

Koirat ovat vauhdikkaita eläimiä, joille sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Joskus arkipäiväisessäkin tilanteessa koira voi hypätä huonosti alas sohvalta tai kompastua agilitytreeneissä, jolloin polven eturistiside voi repeytyä aiheuttaen koiralle kipua, takaraajan ontumista ja reissun eläinlääkäriin. Eturistiside-vauriot hoidetaan pääsääntöisesti kirurgisesti polvioperaatiolla eläinlääkärin vastaanotolla, jonka jälkeen seuraa n. 6 – 12kk kuntoutumisjakso. Ennuste osteotomia-tekniikoilla (TPLO ja TTA) tehdyille polvileikkauksille on erinomainen, mutta on huomioitava, että kuntoutuminen vie aina aikansa ja vaatii aktiivista otetta koiran perheeltä.

Mitä polven eturistisidevaurio tarkoittaa?

Kuva 2: Koiran polven anatominen rakenne ja nuolella osoitettu eturistisiteen sijainti. Henkilökohtainen kuvagalleria

Koiran polven eturistiside kulkee polven sisällä reisiluusta sääriluuhun ja sen tehtävänä on estää sääriluun työntymistä liiallisesti eteenpäin reisiluuhun nähden. Ristiside myös rajoittaa sääriluun kiertymistä sisäänpäin.

Eturistisiteen vauriot ovat melko yleisiä koirilla. Vamman taustalla voi olla ristisiteen rappeutuminen tai akuutti trauma, jolloin eturistisiteeseen kohdistuu äärimmäisen suuri jännite jalan osuessa vauhdissa maahan sekä koiran vaihtaessa suuntaa samanaikaisesti. Tällöin eturistiside voi antaa periksi suuren siihen kohdistuvan voiman seurauksena. Eturistiside-vauriolle voivat myös altistaa erilaiset tekijät, kuten koiran ikä, rotu, geenitekijät, takaraajan puutteelliset kulmaukset, takaraajan anatomiset poikkeamat, biomekaniikka, sukupuoli, hormonaaliset tekijät sekä ylipaino. Suuri osa eturistisidevauriolle altistavista tekijöistä liittyy koiran rakenteeseen, jonka vuoksi eturistisidevauriot ovat voimakkaasti perinnöllisiä. Ei ole lainkaan harvinaista, että yhden polven eturistisiteen loukannut koira loukkaa ajan saatossa toisenkin polven eturistisiteen juurikin altistavien tekijöiden seurauksena.

Miten koira oireilee eturistisidevammaa?

Koiran eturistisidevaurion ensioireet ovat yleensä välitön takaraajan ontuminen, polven turvotus ja kuumotus sekä koiran kipuoireilu. Oireet ovat vaihtelevia ja yksilöllisiä riippuen vamman voimakkuudesta ja koiran kivunsietokynnyksestä. Vaivaa epäiltäessä on syytä hakeutua nopeasti ortopediaan erikoistuneen eläinlääkärin vastaanotolle. Eläinlääkäri tutkii koiran ja tekee diagnoosin esitietojen, kliinisen tutkimuksen ja röntgenlöydösten perusteella. Eläinlääkäri arvioi vaatiiko koiran eturistiside-vaurio leikkauksen ja suosittelee koiralle sopivinta leikkausmenetelmää (esim. TPLO / TTA / Ekstra- tai intrakapsulaarinen menetelmä). Joskus lievemmissä tapauksissa saatetaan edetä myös konservatiivisella hoitolinjalla, jolloin polvea ei leikata, vaan hoito pitää sisällään kipulääkityksen, lepoa ja fysioterapiaa.

Kuva 3: Polvihaavat parantuneet jo melko hyvin, kun oikean polven operaatiosta on kulunut n.10 vkoa ja vasemman polven n. 8 vkoa. Yksityishenkilön kotialbumikuva.

Kuva 4: Polven leikkaushaava akuutissa vaiheessa. Yksityinen kotialbumikuva.

Miksi fysioterapiaan?

On tutkittu, että intensiivinen fysioterapiaohjelma heti polven TPLO – leikkauksen jälkeen aloitettuna edistää koiran toipumista merkittävästi ja helpottaa paluuta toiminnalliseen arkeen. Aktiivisen ja varhaisessa vaiheessa TPLO – leikkauksen jälkeen aloitetun fysioterapiakuntoutuksen (3x / vko) todettiin eräässä tutkimuksessa kehittävän koiran lihasmassaa huomattavasti enemmän, kuin pelkkä kotihoito. Fysioterapia-kuntoutuksen seurauksena koirien reisilihaksiston ympärysmitta oli merkittävästi suurempi verrattuna kotiharjoittelu – ohjelmaa noudattaneisiin verrokkiryhmäläisiin, joiden reisilihaksen ympärysmitta oli sen sijaan kaventunut 6 viikon ajanjakson aikana. Fysioterapia – kuntoutusryhmän koirien operoitujen polvinivelten liikeradat olivat myös jo 6 viikon kuntoutuksen myötä palautuneet vastaaviksi, kuin terveessä polvessa. Tutkimuksen mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettu fysioterapia esti lihasten surkastumista leikkauksen seurauksena, kasvatti reisilihaksiston lihasmassaa ja edisti polvinivelen liikelaajuuksien palautumista. (Lähteet: Monk, M. ym., 2006 JA Seikkula, T. 2010, s. 7.)

Erään tutkimuksen mukaan 30 – 40% eturistisidepotilaista loukkaa kahden vuoden sisällä myös toisen polven eturistisiteen, joten eturistisideongelmat vaivaavat usein koiraa molemmissa takaraajoissa. (Asplund, L. 2008, s.6.) Toisessa tutkimuksessa on todettu vastakkaisen polven eturistisiteen katkeavan jopa vuoden sisällä ensimmäisen eturistisiteen katkeamisesta 37% eturistisidepotilaista. (Seikkula, T. 2010, s. 3.)

Koiran eturistisidevamman jälkeen kuntoutuksen yksi tärkeä osa-alue on myös siis toisen polven eturistisiteen vammautumisen ennaltaehkäiseminen pitämällä koiran lihaskunto sekä polven tukilihaksisto hyvässä kunnossa ja huolehtimalla koiran painonhallinnasta.

Milloin fysioterapiaan voi tulla?

Kuva 5: Eläinfysioterapeutti Kaisa Urbanus tutkii koiran polven liikelaajuuksia. Yksityinen kuvagalleria.

Fysioterapialla voi tukea koiran kuntoutumista koko prosessin aikana, ennen leikkausta, heti leikkauksesta kotiin tultaessa ja kuntoutumisen edetessä. Fysioterapian tavoitteena on lievittää kipua, edistää leikatun takaraajan painonvarausta sekä kasvattaa lihasvoimaa, ylläpitää ja edistää liikkuvuutta sekä edistää koiran kuntoutumista takaisin normaaliin arkeen.

Fysioterapiaan voi tulla jo ennen mahdollista eturistisideoperaatiota lyhyelle esikäynnille, jossa käydään läpi fysioterapeutin kanssa, miten leikkaukseen voi valmistautua. Tällaisella käynnillä käydään jo etukäteen valmistavasti läpi koiran kuntoutuksen aikaiset kotihoito- ja liikuntaohjeet kuntoutuksen näkökulmasta. Fysioterapiassa todetaan mahdollinen tarve tukisiteille tai apuvälineille ja käydään läpi miten koiran kuntoutumista voi tukea ensihetkistä lähtien, kun kotiudutaan eläinlääkäriasemalta leikkauksen jälkeen.

Varsinainen fysioterapeuttinen kuntoutus ja terapeuttinen harjoittelu aloitetaan, kun eläinlääkäri antaa eläinfysioterapeuttiseen kuntoutuksen luvan. On suositeltavaa kysyä omalta eläinlääkäriltä, milloin eläinfysioterapian voi aloittaa ja varata aika operaation jälkeen mahdollisimman pian eläinfysioterapiaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Useimmiten koira hyötyy siitä, että fysioterapeuttinen kuntoutus aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vesiterapia osana fysioterapiaa voidaan aloittaa leikkaushaavan parannuttua tikkien poistamisen / sulamisen jälkeen ja se onkin erittäin suositeltava kuntoutusmuoto eturistiside – operoiduille koirille.

Miten fysioterapeuttinen kuntoutusprosessi etenee ja kuinka pitkä se on?

Kuntoutuksen alkuvaiheessa on suositeltavaa käydä fysioterapiassa viikoittain, jotta kuntoutumisprosessi saadaan hyvin käyntiin. Jokaisen koiran kuntoutumistahti on yksilöllinen ja oman koirasi tilanteen tunteva fysioterapeutti osaa varmasti suositella koirallesi parhaan käyntivälin. Fysioterapiakäyntejä voi pikkuhiljaa harventaa, mutta on kuitenkin hyvä varautua siihen, että koiran kuntoutuminen eturistiside – vauriosta vaatii noin 6 – 12kk ajan aktiivista sitoutumista koiran kuntouttamiseen, pitäen sisällään säännöllisen fysioterapiassa käymisen sekä kotiharjoitteisiin sitoutumisen.

Ihmisillä tiedetään nivelsiteen paranemisprosessin kestävän n. 12 kuukautta, jolloin nivelsiteen rakenne ja vetolujuus ovat täysin palautuneet. Kollageenin vahvistuminen saattaa jatkua jopa kahden vuoden ajan. Koiran kuntoutumisaikaan vaikuttaa moni asia; valittu hoitolinja ja leikkausmenetelmä, kuntoutustahti, koiran lihaskunto ja se, miten tunnollisesti koiran kanssa tehdään kuntouttavia harjoitteita. On tärkeää myös huolehtia koiran painonhallinnasta, sillä koiran toipuessa fyysisen aktiivisuuden vähentyessä koiralle saattaa kertyä liikakiloja aivan huomaamatta ja liika paino kuormittaa polvia entisestään. Kun koiran koti sitoutuu fysioterapiaan ja kotiharjoitteisiin tunnollisesti, niin lopputuloksena on yleensä erinomaisesti kuntoutunut koira.

Koiraharrastusten pariin palaaminen voidaan oman eläinlääkärin ja eläinfysioterapeutin luvalla aloittaa pikkuhiljaa asteittain kuormitustasoa nostaen aikaisintaan, kun operaatiosta on kulunut 6 – 12kk. On mahdollista, että voimakkaita hyppyjä ja suunnanmuutoksia sisällään pitävän koiraurheilun (esim. agilityn pariin) palaaminen ei ole enää mahdollista ja järkevää lainkaan kohonneen vammariskin vuoksi, mutta oman koirasi tilanteeseen saat yksilöllisen vastauksen omalta eläinlääkäriltäsi ja eläinfysioterapeutiltasi.

Kuva 6: Kuvan dalmatiankoira on toipunut eturistiside-leikkauksesta niin hyvin, että on voitu siirtyä jo haastavampaan painonsiirtoharjoitteluun. Yksityinen kuvagalleria.

Mitä fysioterapiassa tehdään?

Ensimmäisellä fysioterapiakerralla käydään läpi esitiedot ja fysioterapeutti tekee fysioterapeuttisen tutkimuksen ja arvion koiran tilanteesta. Fysioterapeutti arvioi koiran kipua ja ontumaa, lihaksien ja nivelten liikeratoja sekä koiran liikkeen laatua ja koiran tapaa käyttää kehoaan. Eläinfysioterapeutti tekee suunnitelman, miten kuntoutuksessa edetään ja omistaja saa yksilölliset hoito-ohjeet, miten koiran kuntoutumista voi tukea kotona. Eturistiside-operoidun koiran fysioterapia pitää

Kuva 7: Vesiterapia toimii hyvänä kuntoutusmuotona eturistiside-kuntoutujille. Yksityinen kuvagalleria.

useimmiten sisällään terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, kuten pehmytkudoskäsittelyä, vesiterapiaa ja laserterapiaa. Eturistiside – leikkauksesta kuntoutuessa koirien voi olla vaikeaa alkuun varata painoa operoidun takaraajan varaan, joten fysioterapiassa harjoitellaan symmetristä painonvarausta sekä painon siirtämistä leikatulle raajalle. Vamman myötä koiralle saattaa syntyä liikerajoituksia niveliin ja lihaskireyksiä lihaksiin, joita hoidetaan liikkuvuus – ja lihasaktivaatioharjoituksilla. Kuntoutuksen edetessä fysioterapiassa edetään lihasvoimaharjoitteisiin, jotta polven alue saa parhaan mahdollisen lihastuen.

Koirien polvivammojen fysioterapia pitää usein sisällään myös vesiterapiaa, sillä vesiterapialla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia kuntoutumiselle. Vesiterapian on todettu vähentävän kipua ja nivelen turvotusta, edistävän painonvarausta, vahvistavan lihaksia, edistävän nivelten ja lihasten liikeratoja ja edistävän kuntoutujan paluuta normaaliin arkeen.

Mitä eturistiside – kuntoutuvan koiran omistajan olisi hyvä huomioida?

Kuva 8: Polvikuntoutujalle on rajattu rauhallinen ja turvallinen alue toipumiseen leikkauksesta. Yksityinen kuvagalleria.

Akuutissa vaiheessa (n.1 – 3kk) olisi hyvä estää koiran hyppiminen, riehuminen ja liukastelu parhaalla mahdollisella tavalla. Kannattaa rajata koiran tilaa hieman, asettaa kotona liukkaille lattioille ylimääräisiä mattoja ja estää koiraa menemästä portaisiin. Ulkoilu tulisi hoitaa kytkettynä ja kaikki ylimääräinen riehuminen sekä raju leikkiminen muiden koirien kanssa tulisi minimoida, jotta polveen ei kohdistu paranemisprosessia hidastavia äkkinäisiä liikkeitä tai suuria voimia. Monikoiraperheessä on hyvä pohtia jo etukäteen, miten koirien keskinäinen riehakas leikkiminen saadaan akuutin kuntoutuksen vaiheessa estettyä ja miten taata kuntoutujalle rauhallinen toipumisaika. Voi olla järkevää jakaa koiria eri tiloihin koiraporttien avulla ja ulkoiluttaa koirat akuutissa toipumisvaiheessa erikseen.

Aktiivisen ja vilkkaan koiran kanssa koiran rauhoittaminen lepo- ja kuntoutumisjaksolle voi olla hyvin haastavaa, joten tällöin kannattaa rauhoittaa koiraa fyysisen tekemisen sijaan aivopähkinöillä. Erinomaisina keinoina toimivat nenätyöskentely, nuolu- ja namimatot, aktivointipelit ja puruluut. On kuitenkin hyvä pitää herkut vähäkalorisina, sillä toipilaskaudella fyysisen aktiivisuuden vähentyessä koiralle saattaa kertyä liikakiloja aivan huomaamatta ja painonhallinta olisi toipumisen kannalta erittäin tärkeää. Fysioterapeuttisten kuntoutusharjoitteiden tekeminen on myös koirille usein hauskaa ja väsyttävää puuhaa yhdessä omistajan kanssa.

Kuva 9: Yksityinen kotialbumikuva

Osteotomiatekniikalla operoitujen eturistisiteiden toipumisennuste on useimmiten erinomainen!

Kuva 10: Yksityinen kuvagalleria. Kuvaaja: Diana Kortelahti

Koiran ristisidevaurion hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti yhteistyössä koiran omistajan, eläinlääkärin, eläinfysioterapeutin ja muun hoitotiimin kesken. Toipumisprosessi on hyvin yksilöllinen, mutta kaiken kaikkiaan toipumisennuste osteotomiatekniikalla operoiduille eturistisiteille on erinomainen.

Eturistisidevamma on harmillinen riesa, mutta onneksi koiran kodin sitoutuminen kotiharjoitteluun kuntoutusohjeiden mukaisesti palkitaan yleensä kuntoutumisprosessin loppuvaiheessa ja koirat paranevat vaivasta pääsääntöisesti oikein hyvin aktiiviseen arkielämään.

Tervetuloa lämpimästi Espoon eläinfysioterapian ammattilaisten vastaanotolle kaikenkarvaisten eturistiside-kuntoutujien kanssa!

Lähteet

Ell Kallio, J. 2022. Polven ristisidevaurio. Kennelliitto. Perinnölliset sairaudet ja koiran hyvinvointi. https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/polven-ristisidevaurio

Monk, M., Preston, C. & McGowan, C. (2006) Effects of early intensive postoperative physiotherapy on limb function after tibial plateau leveling osteotomy in dogs with deficiency of the cranial cruciate ligament. American Journal of Veterinary Research. Volume 67. Issue 3. https://avmajournals.avma.org/view/journals/ajvr/67/3/ajvr.67.3.529.xml

Levine, D. & Millis, D. 2014. Canine rehabilitation and physical therapy. Second edition. Elsevier.

Pylkkänen, Sanna, Peltokangas, Veera. 2007. ACL- rekonstruktion jälkeinen fysioterapia: Kirjallisuuden ja tapausesimerkkien vertailu. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Opinnäytetyö.

Seikkula, T. (2010) Koirien kuntoutuminen ristisideleikkauksesta pitkällä aikavälillä – fysioterapeuttinen tutkimus. Lisensiaatin tutkielma. Helsingin Yliopisto. Eläinlääketieteellinen tiedekunta. Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/17247/lisensiaatin%20tutkielma_Tiina%20Seikkula.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asplund, L. (2008) Koiran eturistisiderepeämän hoidossa käytettyjen leikkausmenetelmien ja niistä tehtyjen seurantatutkimusten kirjallisuuskatsaus. Helsingin yliopisto. Lisensiaatin tutkielma. Kirurgian oppiaine. Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitos. Eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Wild, S. (2017) Canine cranial cruciate ligament damage and the use of hydrotherapy as a rehabilitation tool. Veterinary Nursing Journal 32(8):228-234. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17415349.2017.1322476?journalCode=tvnj20