Koiran lihaksistoon voi syntyä jännitystiloja rasituksesta, vammasta, leikkauksesta tai synnytyksestä johtuen. Tällöin hieronnasta voi löytyä apu jännitystilojen purkamiseen, minkä lisäksi se mahdollistaa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ennaltaehkäisyn – vetreä ja palautunut lihaksisto kestää kuormitusta paremmin eikä vammaudu yhtä herkästi kuin kireä ja palautumaton lihaksisto.

Koiralla ei tarvitse lihashuoltoon tullessaan olla taustallaan traumaa tai erityisiä harrastuksia, vaan se sopii myös esimerkiksi kotikoiran tai iäkkään koiran huoltoon.

Koira voi oireilla kropassaan tuntuvia jännitystiloja eri tavoin ja vihjeet voivat olla hyvinkin hienovaraisia – eri kehonosien nakertelu etenkin rasituksen jälkeen, peitsaaminen tai lonkkaistunta voivat olla viitteitä lihasjännityksestä tai muusta kiputilasta koiran elimistössä. Koirasta voi myös nähdä jännitys- ja kiputilojen olemassaolon ilman hienovaraisia vihjeitä – tästä hyviä esimerkkejä ovat koiran haluttomuus hypätä autoon tai sohvalle, pään pitäminen jatkuvasti alhaalla sekä agilitykoiran riman tiputtamiset ja/tai alittamiset. Tärkeintä on kiinnittää huomiota mahdolliseen koiran normaalista poikkeavaan käytökseen tai olemukseen, jolloin tilanteeseen voidaan reagoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Aina tulee kuitenkin muistaa, että koiran selkeissä kiputiloissa ensisijainen käyntikohde on aina eläinlääkäri ja tarvittaessa eläinfysioterapeutti mahdollisten vammojen tai vakavampien oireiden aiheuttajien poissulkemiseksi.

Lihashuoltoon ovat tervetulleita kaikenikäiset koirat riippumatta siitä, ovatko ne koti- vai urheilukoiria. Esteinä lihashuollolle ovat elimistössä olevat tulehdukset, syöpä, akuutit traumat (kuten revähdykset tai avohaavat), sydämen vajaatoiminta ja keskushermostoperäiset eli neurologiset sairaudet.

Jokainen käyntikerta toteutetaan koiran ehdoilla ja lihashuollosta pyritään tekemään koiralle miellyttävä kokemus. Parhaassa tapauksessa hieronta on koiralle psyykkisestikin rentouttavaa, etenkin kun se tottuu käsittelyyn ja oppii rentoutumaan hieronnan aikana.

Lihashuoltokäynti kestää 60 minuuttia, mutta myös 30 minuutin aikoja on saatavilla. Etenkin käsittelyyn tottumattomalle koiralle on hyvä varata ensikäynniksi 30 minuutin tutustumiskäynti. Lihashuoltoon et tarvitse mukaan muuta kuin koirasi ja tarvittaessa sen lempiherkkuja. Koira tulee käyttää tarpeillaan ennen hierontaa ja hieronnan jälkeen, minkä lisäksi sille ei tulisi antaa raskasta ateriaa muutamaan tuntiin ennen hierontaan tuloa. Hieronnan jälkeen on hyvä huomioda, että koira saattaa olla normaalia janoisempi ja sen tulisi saada olla kevyellä liikunnalla vähintäänkin loppupäivä, mutta useimmiten myös seuraava ja mahdollisesti vielä sitä seuraava päivä.